Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata

20 listopada 2014 r w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, list intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata podpisali Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy oraz Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu udział wzięła Marta Jabłkowska Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy.

Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

List intencyjny jest początkiem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w następujących obszarach:

1.      Współpraca przy opracowaniu założeń nowego dokumentu strategicznego obejmującego kierunki rozwoju Warszawy.

2.      Upowszechnianie idei inteligentnych miast i realizacji projektów obejmujących wdrażanie projektów technologicznych podnoszących jakość życia mieszkańców oraz prowadzących do powstawania nowych miejsc pracy w Warszawie.

3.      Upowszechnianie idei przedsiębiorczości, tworzenia klimatu i warunków do wykorzystania kapitału prywatnego w celu zapewnienia wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla powstawania nowych firm i rozwoju działalności typu start-up w stolicy.

4.      Wykorzystanie potencjału akademickiego Warszawy, poprzez tworzenie sieci współpracy środowisk gospodarczych ze środowiskiem akademickim, służących rozwojowi i promocji „potencjału intelektualnego”, a także wsparcie przez Pracodawców RP komercjalizacji badań naukowych w celu efektywnego wdrażania inteligentnych rozwiązań biznesowych w zakresie infrastruktury miejskiej.

5.      Współpraca stolicy z Pracodawcami RP dotycząca nowych inicjatyw i projektów z zakresu działalności badawczo-rozwojowej w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej.

6.      Promowanie wśród członków Pracodawców RP idei Karty Warszawiaka jako nośnika oferującego usługi i produkty komplementarne do usług publicznych, poprzez tworzenie wspólnych rozwiązań w zakresie oferty skierowanej do warszawiaków.

7.      Promowanie wśród przedsiębiorców i członków Pracodawców RP rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej na terenie metropolii warszawskiej, poprzez wykorzystanie szerokiego spektrum instrumentów finansowych realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

8.      Promocja gospodarcza metropolii warszawskiej, poprzez udział Pracodawców RP w przygotowaniu i prezentowaniu oferty inwestycyjnej miasta na międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych, udział miasta stołecznego Warszawy jako partnera Pracodawców RP przy organizacji Polskiego Kongresu Gospodarczego oraz współpracę w zakresie internacjonalizacji i promocji przedsiębiorstw z branż strategicznych dla rozwoju miasta.

9.      Utworzenie stałego forum wymiany poglądów i dialogu gospodarczego pomiędzy władzami miasta stołecznego Warszawy a Pracodawcami RP w celu lepszego zrozumienia wzajemnych oczekiwań i wspólnego rozwiązywania problemów służących poprawie warunków życia i pracy na terenie Warszawy.

10.  Wykorzystanie kanałów współpracy międzynarodowej Pracodawców RP w światowych organizacjach gospodarczych do wspierania działań miasta stołecznego Warszawy na forum międzynarodowym, w celu zapewnienia transferu najlepszych praktyk, wymiany doświadczeń w obszarze współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz powstawania nowych miejsc pracy w obszarach gospodarki opartych na wiedzy.

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Marta Jabłkowska Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Marta Jabłkowska Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Marta Jabłkowska Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Marta Jabłkowska Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata fot. ŚWIECZAK

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa zacieśnia współpracę z polskimi pracodawcami. List intencyjny w sprawie współpracy na najbliższe lata
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *