„Wątpliwości rozstrzygać powinny na korzyść podatnika”.Prezydent RP podpisał projekt zmian w ordynacji podatkowej

9 grudnia 2014 roku wBelwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W uroczystości w Belwederze wzięli udział Szef KPRP Jacek Michałowski i minister Olgierd Dziekoński.

„Wątpliwości rozstrzygać powinny na korzyść podatnika”.Prezydent RP podpisał projekt zmian w ordynacji podatkowej fot. ŚWIECZAK

„Wątpliwości rozstrzygać powinny na korzyść podatnika”.Prezydent RP podpisał projekt zmian w ordynacji podatkowej
fot. ŚWIECZAK

Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady, która pozwoli – w razie wątpliwości – rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.

– Zasada uczciwego płacenia podatków to cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, kształtować, a także egzekwować – mówił prezydent. Podatnik nie może ponosić odpowiedzialności za mankamenty przepisów. W razie wątpliwości Urząd Skarbowy i sąd powinny orzekać na korzyść podatnika.

– Chcielibyśmy, aby funkcjonowała zasada, że to państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa; że urzędy skarbowe są dla płatników, a nie odwrotnie – powiedział Bronisław Komorowski,

Projekt zakłada wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, że w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.

– W praworządnym państwie nie może być tak, że za błędy w prawie, za luki, za niejasności, za różnego rodzaju mankamenty, słabości ponosi odpowiedzialność obywatel i że skutki tych niejasnych, niedoskonałych regulacji są przerzucane na podatnika – podkreślił prezydent.

Bronisław Komorowski przyznał, że najlepsza byłaby całościowa zmiana Ordynacji podatkowej. – Ale wszyscy wiemy, że nie da się zmienić Ordynacji podatkowej w sposób sensowny i spójny wewnętrznie w kilka miesięcy. Można ordynację dziś obowiązującą poprawić w paru istotnych elementach i taka jest rola tej nowelizacji – podkreślił.

Prace nad stworzeniem nowej Ordynacji podatkowej zaczęła niedawno powołana specjalnie w tym celu Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Jej przewodniczący prof. Leonard Etel powiedział pod koniec listopada, że za cztery miesiące mają być gotowe wstępne założenia do nowej ordynacji podatkowej, a w ciągu następnych dwóch lat zostanie przygotowany projekt nowej ustawy. Jego zdaniem wskazany termin wystarczy na przygotowanie nowego, dobrego aktu prawnego. Powinien on jednak mieć jak najdłuższe vacatio legis, co najmniej półroczne.

Według Etela państwo musi reagować na nowe wyzwania np. związane ze stosowaniem przez firmy agresywnej optymalizacji podatkowej, która prowadzi do uchylania się od opodatkowania. Dlatego w nowej ustawie powinna znaleźć się klauzula dotycząca obejścia prawa podatkowego, która pozwoliłaby organowi podatkowemu kwestionować sztuczne konstrukcje i opodatkować rzeczywiste transakcje. Podobne rozwiązanie ministerstwo zamierza wprowadzić do obecnej ordynacji podatkowej.

Przewodniczący komisji uważa, że obecna Ordynacja podatkowa powinna zostać zastąpiona nową ustawą, która będzie zawierać katalog ogólnych zasad prawa podatkowego, uporządkuje przepisy, wprowadzi do nich niezbędne instytucje oraz wyważy interesy fiskusa i podatnika.

Uroczystość wręczenia powołań członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz inauguracyjne posiedzenie nowopowstałej Komisji odbyły się 21.11.2014 r. w Ministerstwie Finansów. W imieniu premier rządu Ewy Kopacz wręczenia powołań do składu Komisji dokonali minister finansów Mateusz Szczurek oraz wiceminister Janusz Cichoń

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *