Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla fot. ŚWIECZAK

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla
fot. ŚWIECZAK

Wicepremier, Minister Gospodarki przedstawił w sejmie informację na temat sytuacji węgla w Polsce.

-Polska posiada znaczące zasoby węgla kamiennego, szacowane na dziś na około 40mld ton dlatego też węgiel zapewnia Polsce bardzo wysoki rzędu 70-80% stopień niezależności energetycznej.
Z analiz przeprowadzanych na potrzeby nowej polityki energetycznej wynika, że przynajmniej do roku 2050 węgiel pozostanie podstawowym surowcem do wytwarzania energii w Polsce.

Chociaż jego udział procentowy będzie się stale zmniejszał, wydobycie powinno utrzymywać się na poziomie zbliżonym do obecnego. Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest obecnie w stanie najpoważniejszego od wielu lat kryzysu, za….. spółek węglowych stoi cały łańcuch przyczyn których stałe oddziaływanie , wywołane między innymi przez głęboki spadek cen odczuwa obecnie cala branża, także branża zasilająca sektor wydobywczy. Trendy spadkowe wydobycia idą w parze ze spadkiem cen innych nośników energii – ropy naftowej i gazu. Obecnie cena baryłki ropy naftowej wynosi około 4o dolarów, może to wskazywać na umacnianie się nowego trendu obniżania cen surowców energetycznych jako ważnego elementu kosztowej konkurencji. Górnictwo węgla kamiennego w Polsce a szczególnie na Śląsku jest niestety sektorem niskiej rentowności.

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla fot. ŚWIECZAK

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla
fot. ŚWIECZAK

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla fot. ŚWIECZAK

Wicepremier Janusz Piechociński przestawia informację rządu w sprawie węgla
fot. ŚWIECZAK

do pobrania:
Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *