Wicepremier Piechociński o wsparciu dla inwestycji w Polsce

12 sierpnia 2015 wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński spotkał się na konferencji prasowej z dziennikarzami w Ministerstwie Gospodarki.

– Obszary aktywności inwestycyjnych zlokalizowane wzdłuż budowanych dróg ekspresowych to jeden z ważnych elementów wspierających projekty biznesowe realizowane na terenie Polski – powiedział Piechociński.

– Od kilku miesięcy trwa identyfikacja możliwości inwestycyjnych na terenach położonych wzdłuż tras, które powinny zostać uzbrojone i wypromowane, jako dogodne miejsca dla lokowania nowych inwestycji. Ich rozwój wpłynie m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy. Skorzystają na tym regiony, a w konsekwencji gospodarka krajuzaznaczył.

Wicepremier Piechociński o wsparciu dla inwestycji w Polsce fot. ŚWIECZAK

Wicepremier Piechociński o wsparciu dla inwestycji w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Szef resortu gospodarki przypomniał również o instrumentach wsparcia, jakie mogą uzyskać zagraniczni inwestorzy m.in. w ramach indywidulanych programów wieloletnich przyjętych przez Radę Ministrów w latach 2005-2012. Podkreślił, że obecnie realizowane są 54 projekty, w których zakontraktowano w umowach pomoc w wysokości 773,1 mln zł. Dzięki temu powstanie blisko 41 tys. miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 14 mld zł. – Warto dodać, iż projekty, które otrzymały wsparcie zlokalizowane są w różnych miejscach kraju oraz obejmują inwestycje w sektorach o najwyższej wartości dodanej, zarówno produkcyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *