Wojciech Murdzek o pakiecie ustaw Konstytucji Biznesu

Wojciech Murdzek przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Jacek Wilk o pakiecie ustaw Konstytucji Biznesu
Fot. ŚWIECZAK

Na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017 r. Rząd przyjął pakiet 5 ustaw nazywanych Konstytucją Biznesu. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada m.in 6-miesięczną „ulgę na start”, brak konieczności rejestracji działalności o niewielkich przychodach.

Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Przyjęte ustawy to:

– Prawo przedsiębiorców,
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
– ustawa Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *