Wręczenie Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne

9 lutego 2015r w Kancelarii Premiera odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Nagrodzonych zostało 44 naukowców i 2 zespoły badawcze.

Lista laureatów nagród PRM  za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną  za rok 2013 (wyróżnieni w 2014)

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, W TYM ZA WYBITNY DOROBEK NAUKOWY:
1. Prof. dr hab. Janusz BUJNICKI – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2. Prof. dr hab. Lech GARDOCKI – Uniwersytet Warszawski
3. Prof. dr hab. Roman KALISZAN – Gdański Uniwersytet Medyczny
4. Prof. dr hab. Zofia MITOSEK – Uniwersytet Warszawski
5. Prof. dr hab. Małgorzata SKORUPA – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Prof. dr hab. Jerzy ZABCZYK – Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ZA WYSOKO OCENIONE OSIĄGNIĘCIA BĘDĄCE PODSTAWĄ NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI:
1. Dr hab. Krzysztof BIELAWSKI – Uniwersytet Jagielloński
2. Dr hab. Robert BRONISZ – Uniwersytet Wrocławski
3. Dr hab. Wojciech DRELICHARZ – Uniwersytet Jagielloński
4. Dr hab. Jarosław JÓŹWIAK – Warszawski Uniwersytet Medyczny
5. Dr hab. Ewelina KNAPSKA – Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
6. Dr hab. Tomasz KOZACKI – Politechnika Warszawska
7. Dr hab. Krzysztof MIZERSKI – Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
8. Dr hab. Jolanta PANASIUK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9. Dr hab. Jerzy PYSIAK – Uniwersytet Warszawski
10. Dr hab. Lotar RASIŃSKI – Dolnośląska Szkoła Wyższa

ZA WYRÓŻNIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE:
1. Dr Łukasz BOROWSKI – Uniwersytet Warszawski
2. Dr Zuzanna BUCHOWSKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
3. Dr Michał BUDKA – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
4. Dr Przemysław DATA – Politechnika Śląska
5. Dr Dominika GORTYCH – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
6. Dr Miłosz HOŁDA – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
7. Dr Paweł IGNACZAK – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
8. Dr Anna JABŁOŃSKA – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
9. Dr Adam JABŁOŃSKI – Akademia Górniczo-Hutnicza
10. Dr Andreas Gregor KAWA – Politechnika Warszawska
11. Dr Mateusz KOWALSKI – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12. Dr Małgorzata KWAŚNIAK-OWCZAREK – Uniwersytet Wrocławski
13. Dr Paulina MAŁOCHLEB – Uniwersytet Jagielloński
14. Dr Adam MASŁOŃ – Politechnika Rzeszowska
15. Dr Katarzyna MROCZEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
16. Dr Kamil PADUSZYŃSKI – Politechnika Warszawska
17. Dr Małgorzata PAWŁOWSKA – Akademia Muzyczna w Krakowie
18. Dr Hanna PAULOUSKAYA – Uniwersytet Warszawski
19. Dr Małgorzata PIEŚCIK-LECH – Warszawski Uniwersytet Medyczny
20. Dr Joanna PRZYBYŁ – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
21. Dr Teresa RĄCZKA – Uniwersytet Śląski w Katowicach
22. Dr Edyta SIWIŃSKA – Uniwersytet Szczeciński
23. Dr Grzegorz SOBOŃ – Politechnika Wrocławska
24. Dr Przemysław SWATEK – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
25. Dr Maciej TRZEBIŃSKI – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
26. Dr Katarzyna WERTHEIM-TYSAROWSKA – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
27. Dr Wojciech ZALEWSKI – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut w Radzikowie
28. Dr Karolina ZIELIŃSKA – Politechnika Gdańska

ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE
Nagroda pierwsza:
Zespół pod kierownictwem Prof. dra hab. inż. Andrzeja CZYŻEWSKIEGO – Politechnika Gdańska
Zespół: prof. dr hab. inż. Bożena KOSTEK, dr inż. Bartosz KUNKA, mgr Agnieszka KWIATKOWSKA, dr inż. Piotr ODYA oraz mgr inż. Rafał RYBACKI.
Nagroda druga:
Zespół pod kierownictwem Prof. dra hab. inż. Ryszarda STRZELECKIEGO – Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Akademia Morska w Gdyni
Zespół: dr hab. inż. Krzysztof ZYMMER, mgr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI, mgr inż. Henryk ŚWIĄTEK, dr hab. inż. Daniel WOJCIECHOWSKI, mgr inż. Bogdan BAŁKOWSKI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *