Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”

Marszałek Bogdan Borusewicz, otwierając 22 lipca 2015 r. w Senacie wystawę „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”, podziękował wszystkim, którzy pokazują, że raka piersi można wyleczyć, dlatego potrzebna jest profilaktyka. Podkreślił też, że ruch amazonek należy do najbardziej aktywnych w propagowaniu walki z tą chorobą i może stanowić wzór dla innych tego typu ruchów społecznych.

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Jak stwierdziła inicjatorka wystawy senator Dorota Czudowska, ma ona zwrócić uwagę polityków, społeczeństwa i mediów na niezwykle poważny problem, jakim jest rak piersi. W Polsce co roku na ten nowotwór zapada 15 tys. kobiet, a umiera ok. 5 tys. Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i coraz młodszy wiek chorych konieczna jest poprawa polskiego systemu leczenia poprzez wdrożenie sprawdzonych w Europie wzorców i tworzenie sieci specjalistycznych ośrodków kompleksowo leczących tę chorobę, tzw. Breast Units

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski  prof. dr hab. Jacek Jassem  Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski
prof. dr hab. Jacek Jassem
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

prof. Alicja Chybicka Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. Alicja Chybicka
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski
prof. dr hab. Jacek Jassem
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wybitny onkolog Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski przypomniał, że prawdziwa walka z rakiem piersi rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX w. od wprowadzenia mammografów, najskuteczniejszego urządzenia do wczesnego wykrywania tej choroby. To one umożliwiły badania przesiewowe, prowadzone obecnie w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Niestety, nadal mimo możliwości skorzystania w jego ramach z bezpłatnych badań zgłasza się na nie zaledwie ok. 30% uprawnionych kobiet. Na pytanie, czy możemy wygrać z rakiem, profesor odpowiedział twierdząco. Jak mówił, mimo że nie wygramy ze wszystkimi nowotworami, zatrzymaliśmy jednak umieralność na raka piersi, poprawiliśmy jakość życia chorych kobiet.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski  Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski
senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska
prof. dr hab. Jacek Jassem
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski  Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wronkowski
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jacek Jassem
senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Zdaniem prof. Jacka Jassema, kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, o gorszych od europejskich wynikach leczenia raka piersi w Polsce decydują nie tylko niska wykrywalność, słaba świadomość społeczna czy strach przed badaniami profilaktycznymi, ale także gorsza organizacja polskiej onkologii i jej wyposażenie oraz bariery finansowe. Jako paradygmat należy przyjąć nie tylko stosowanie najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metod leczenia. Trzeba dążyć do leczenia jak najmniej inwazyjnego, zapewniającego kobietom lepszą jakość życia. Jak mówił, zmierzenie się z chorobą nowotworową wymaga bohaterstwa, dlatego niezbędna jest szeroko rozumiana pomoc medyczna i psychologiczna, a nie „odfajkowywanie” pod względem medycznym każdego przypadku przez lekarzy.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Jacek Jassem
senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Wystawę „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” przygotowało Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”. Na planszach przedstawiono m.in. informacje na temat epidemiologii i czynników ryzyka raka piersi, dotychczasowe działania koalicji „Europa Donna” na rzecz walki z tą chorobą, a także koncepcję specjalistycznych ośrodków leczenia raka piersi – Breast Units.

Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna” powstała w 1994 r. w Mediolanie. Za cel postawiła sobie wspieranie kobiet w walce o dostęp do najlepszych metod diagnostyki i leczenia raka piersi. W 1994 r., z inicjatywy lekarek Krystyny Miki i Doroty Czudowskiej, powstało Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”. Zrzesza ono 5 stowarzyszeń z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” fot. ŚWIECZAK

senator Dorota Czudowska
Wystawa w Senacie „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *