XIV Kongres Pożarnictwa 2017

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej,

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Reaktywne systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Rola i zadania uczestników procesu w tym rola projektanta w kontekście eurokodów studium przypadków
Iwona Gajecka, Cellulosic PFP Manager PPG Coatings Poland Sp. z o.o.

Iwona Gajecka,
Cellulosic PFP Manager PPG Coatings Poland Sp. z o.o.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Sterowanie wentylacją bytową – nowe kierunki w detekcji gazów w garażu
mgr inż. Szymon Jagodziński, Inżynier Sprzedaży HEKATO ELECTRONICS Sp. z o.o.

mgr inż. Szymon Jagodziński, Inżynier Sprzedaży HEKATO ELECTRONICS Sp. z o.o.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

PANEL EKSPERTA: Oddymianie w budynkach niskich i średniowysokich. Analiza problemu dla klatki schodowej. Wskazaniem rozwiązań na podstawie zaprojektowanych i zrealizowanych budynków
bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI – Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Urządzenia sygnalizująco-odcinające ASBIG. Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów – rozwiązania techniczne ułatwiające projektowanie i budowę systemów detekcji
dr inż Jolanta Dębowska, GAZEX SP.J.

dr inż Jolanta Dębowska, GAZEX SP.J.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

PROTENG FIRETRACE – zasadność miejscowego zabezpieczenia gaśniczego urządzeń, pojazdów oraz maszyn. Skuteczność, Ekonomiczność, Bezpieczeństwo
Michał Słomian- Specjalista ds. finansowo-handlowych PROTENG Systems Sp. z o.o.

Wykorzystanie nowych rozwiązań w SSP i DSO w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa pożarowego w obiektach
mgr inż. Marek Pyc Security Systems, Sales Business Development Poland (ST/SEP-SBV) BOSCH SECURITY SYSTEMS

mgr inż. Marek Pyc
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

System Alarmu Pożaru FAS. Współdziałanie systemów bezpieczeństwa budynku
mgr inż. Łukasz Klimczak, Regional Sales Manager AWEX Sp. z o.o. Sp. k.

mgr inż. Łukasz Klimczak, Regional Sales Manager AWEX Sp. z o.o. Sp. k.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

System zasilania DSO (szybki i prosty dobór zasilaczy przy pomocy aplikacji „CONFI DSO”. Nowości produktowe
mgr. inż. Marek Dzioch, Specjalista ds. projektu i szkoleń PULSAR K. Bogusz Spółka Jawna

mgr. inż. Marek Dzioch, Specjalista ds. projektu i szkoleń PULSAR
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Nowości w systemie bezprzewodowym Sagittarius
mgr Arkadiusz Waligóra Dyrektor Techniczny CREATIO INDUSTRY

mgr Arkadiusz Waligóra Dyrektor Techniczny CREATIO INDUSTRY
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

PANEL EKSPERTA: Współpraca automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej
mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK – Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej IBS – skuteczna ochrona przed żywiołem – PRELEGENT: Paweł Walenciejczyk Produkt Manager Pietrucha Sp. z o.o. International Spółka Komandytowa | Pietrucha Group

Paweł Walenciejczyk Produkt Manager Pietrucha Sp. z o.o
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Nowoczesne kable ognioodporne do wszelkich instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych instalacji przeciwpożarowych
Dariusz Ziółkowski – Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju TECHNOKABEL S.A.

Dariusz Ziółkowski – Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju TECHNOKABEL S.A.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Prowadzenie tras kablowych a bezpieczeństwo pożarowe między strefami pożarowymi – nowości w systemie bezpieczeństwa pożarowego E90
inż Łukasz Winiarczyk, Specjalista ds. technicznych, BAKS

inż Łukasz Winiarczyk, Specjalista ds. technicznych, BAKS
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Test zrozumiałości mowy warunkiem odbioru instalacji DSO
Marek Lewanty Konsbud Audio Sp. z o.o.

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Zabezpieczenie urządzeń, maszyn, pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – INERGEN®, FIRE TRACE, REACTION, FIRE-X BALL, niskociśnieniową mgłą wodną TYCO – FIRE EATER POLSKA Sp. z o.o

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Systemy przeciwpożarowe Pyro-Safe
mgr inż. Tomasz Filipowski, Prezes Zarządu SVT Polska Sp.z o.o.

mgr inż. Tomasz Filipowski, Prezes Zarządu SVT Polska Sp.z o.o.
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej opublikowane 2 czerwca 2017 roku
dr inż. JAROSŁAW WIATER – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. JAROSŁAW WIATER – POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Systemy gaszenia do stosowania w przemyśle, energetyce i IT
Przemysław Steiner, Kierownik Sekcji Klientów Kluczowych Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o.

Przemysław Steiner,
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej
mgr inż Łukasz Soja Dyrektor Handlowy KAPEO Polska Sp. z o.o.

mgr inż Łukasz Soja
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych
mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI – Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB

mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji – studium przypadku – PRELEGENCI: mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – Zakład Informatyki i Łączności SGSP i mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP

mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Rola personelu uprawnionego w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie budowlanym
bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI – IBP NODEX

DEBATA Ekspertów Rady Programowej na temat „Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości„.

W trakcie DEBATY poruszone zostaną kwestie związane z:

Rolą projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym
Przyczyny pożarów, szacowanie ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe
Wpływ zmian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach
Rola i znaczenie scenariuszy pożarowych oraz problemy w ich sporządzaniu
Analiza przypadku: Poważna awaria – pożar w Czechowicach-Dziedzicach – czy stać nas na luksus zapomnienia?
Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
Rola i miejsce ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego
Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli
Ryzyko i bezpieczeństwo prawne w ochronie przeciwpożarowej

nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr AGNIESZKA GAJEK – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK – Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI – Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A

Moderator: mec. Marcin Jamrozik, Polowiec i Wspólnicy sp.j. / Kancelaria A. Polowiec

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Wywiady:

Tomasz Łuszczyk, Firma ŁUKOMET
XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Tomasz Łuszczyk, Firma ŁUKOMET

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

XIV Kongres Pożarnictwa 2017
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *