XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER

25-26 listopada 2014 w hotelu Westin odbyła się

XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Rozwój rynku energii w Polsce obejmuje wiele segmentów. Kluczowym jest zapewnienie oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Czy Polska wypracowała w tym zakresie strategię? Czy zintegrowany rynek jest receptą na wszystko? O przyszłości polskiej energetyki dyskutowano w trakcie Konferencji EuroPOWER, organizowanej przez MMC Polska. Gościem Honorowym był Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

Dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej dokonał uroczystego otwarcia XXII edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

dr Leszek Juchniewicz,
Przewodniczący Rady Programowej
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energetyki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Tchórzewski,
Minister Energetyki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK


Tuż po nim swoje wystąpienie miał Minister Energii, Pan Krzysztof Tchórzewski, który w swoim wystąpieniu podkreślał rolę energetyki w gospodarce oraz rolę nowo utworzonego Ministerstwa Energii w rozwoju tego sektora.

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energetyki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Krzysztof Tchórzewski,
Minister Energetyki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

W pierwszym panelu moderowanym przez Piotra Łubę, Partnera Zarządzającego w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC, rozmówcy debatowali na temat bezpieczeństwa energetycznego, solidarności i zaufania. Paneliści wypowiadali się na temat tego, czy Polska wypracowała już własną strategię bezpieczeństwa energetycznego i jakie działania trzeba podjąć, by obniżać koszty energii w stosunku do konkurencji.

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A., Prezes Zarządu spółki Polskie LNG S.A XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER FOT. ŚWIECZAK

Jan Chadam,
Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.,
Prezes Zarządu spółki Polskie LNG S.A
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
FOT. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Maciej Bando,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Maciej Bando,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Grzegorz Kinelski,
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, ENEA S.A.
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

O bezpieczeństwie energetycznym, przyszłości sektora paliwowego czy dekarbonizacji gospodarki paneliści debatowali w ciągu dwóch dni trwania konferencji.

Wśród rozmówców znaleźli się m.in.:
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
Jan Chadam, GAZ-SYSTEM S.A., Prezes Zarządu spółki Polskie LNG S.A,
Jean-Andre Barbosa, Dyrektor AREVA na Europę Środkowo-Wchodnią,
Jerzy Kurella, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia,
Andrzej Tersa, Prezes Zarządu, ENERGA S.A.

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Grzegorz Kinelski,
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, ENEA S.A.
Jean-André Barbosa,
Dyrektor AREVA na Europę Środkowo‑Wschodnią
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu, PGE XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Dariusz Marzec,
Wiceprezes Zarządu, PGE
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Konferencja EuroPOWER to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce. Zawdzięcza to obecności kluczowych przedstawicieli rynku, administracji centralnej i samorządowej, regulatora oraz niezmiennie wysokiej merytoryce paneli dyskusyjnych. Za dobór tematów odpowiada Rada Programowa, która przy każdej edycji porusza aktualne i pilne do omówienia problemy.

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

II panel Rynek Energii
– Zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego UE
– Rynek gazu- czy szersze zastosowanie gazu ziemnego spowoduje redukcje CO2?
– Bezpieczeństwo dostaw gazu
– Rynek energii elektrycznej
– Wzrost pozycji konsumentów
– Wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę przemysłową
– Energetyka i górnictwo – konsolidacje i przejęcie – skutki dla rynku i konsumentów

Moderator dyskusji:
Dorota Dębińska–Pokorska, Dyrektor i Lider Grupy Energetycznej, PwC

Prelegenci:
Jerzy Kurella, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
Bartosz Krysta, Prezes Zarządu Enea Trading
Andrzej Tersa, Prezes Zarządu, ENERGA S.A.
Wojciech Kułagowski, Ekspert z dziedziny energetyki
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Partner, Kancelaria Prawna Hansberry Tomkiel

Dorota Dębińska–Pokorska, Dyrektor i Lider Grupy Energetycznej, PwC XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Dorota Dębińska–Pokorska,
Dyrektor i Lider Grupy Energetycznej, PwC
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Dorota Dębińska–Pokorska, Dyrektor i Lider Grupy Energetycznej, PwC XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Dorota Dębińska–Pokorska,
Dyrektor i Lider Grupy Energetycznej, PwC
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Kurella, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Jerzy Kurella,
Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Wojciech Kułagowski, Ekspert z dziedziny energetyki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Wojciech Kułagowski,
Ekspert z dziedziny energetyki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Bartosz Krysta, Prezes Zarządu Enea Trading XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Bartosz Krysta,
Prezes Zarządu Enea Trading
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Partner, Kancelaria Prawna Hansberry Tomkiel XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,
Partner, Kancelaria Prawna Hansberry Tomkiel
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Tersa, Prezes Zarządu, ENERGA S.A. XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Andrzej Tersa,
Prezes Zarządu, ENERGA S.A.
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

III panel – Rynek paliw
– Produkcja ogniw litowych – magazyny energii (KGHM)
– Umowa TTIP – zakres, znaczenie i wpływ na sektor paliwowy
– Alternatywne źródła napędu: co będzie paliwem przyszłości?
– Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
– Czas taniej ropy – co to oznacza dla rynku?
– Szara strefa – istotny problem branży naftowej
– Moderator dyskusji:
– Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska

Prelegenci:
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
Adam Jaros, Dyrektor, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN S.A.
Roman Walkowiak, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, „Energetyka” sp. z o.o.
Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu spółki akcyjnej HUZAR Polskie Stacje Paliw
Andrzej Szczęśniak, Ekspert Rynku Ropy i Paliw, Gazu Płynnego

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Małgorzata Szymańska,
Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Adam Jaros, Dyrektor, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN S.A. XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Adam Jaros,
Dyrektor, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN S.A.
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu spółki akcyjnej HUZAR Polskie Stacje Paliw Andrzej Szczęśniak, Ekspert Rynku Ropy i Paliw, Gazu Płynnego XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Ireneusz Jabłonowski,
Prezes Zarządu spółki akcyjnej HUZAR Polskie Stacje Paliw
Andrzej Szczęśniak,
Ekspert Rynku Ropy i Paliw, Gazu Płynnego
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Michał Kobosko,
Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska
Małgorzata Szymańska,
Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Ireneusz Jabłonowski, Prezes Zarządu spółki akcyjnej HUZAR Polskie Stacje Paliw Andrzej Szczęśniak, Ekspert Rynku Ropy i Paliw, Gazu Płynnego XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Ireneusz Jabłonowski,
Prezes Zarządu spółki akcyjnej HUZAR Polskie Stacje Paliw
Andrzej Szczęśniak,
Ekspert Rynku Ropy i Paliw, Gazu Płynnego
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Adam Jaros, Dyrektor, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN S.A. XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Adam Jaros,
Dyrektor, Obszar Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi, PKN ORLEN S.A.
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

Roman Walkowiak, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, „Energetyka” sp. z o.o. XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

Roman Walkowiak,
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, „Energetyka” sp. z o.o.
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER fot. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
fot. ŚWIECZAK

 

Patronami honorowymi konferencji EuroPOWER są m.in.: Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Agencja Rynku Energii, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej.

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER FOT. ŚWIECZAK

XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
FOT. ŚWIECZAK

Janusz Piechociński Minister Gospodarki XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER FOT. ŚWIECZAK

Janusz Piechociński
Minister Gospodarki
XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER
FOT. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *