Zatrzymania urzędników m.st. Warszawy w związku z dziką reprywatyzacją nieruchomości

Dziś (06 lutego 2017 roku) funkcjonariusze CBA delegatura w Warszawie, działając na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zatrzymali trzech urzędników m.st. Warszawy, w tym jednego byłego już pracownika stołecznego ratusza.

Zatrzymane zostały 3 osoby
Zatrzymani zostali:

Mariusz P. – Kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
Gertruda J.-F. – Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,
radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosi im zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości.

Zastosowano już areszty wobec 4 osób

Wcześniej w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty usłyszało 5 osób.

Znany warszawski adwokat Robert N. podejrzany jest o dokonanie oszustwa wspólnie z pozostałymi podejrzanymi na szkodę spadkobierców po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie a następnie w Kanadzie. Polegało ono na wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd oraz wyzyskaniu ich błędu, co do znaczenia podejmowanych czynności prawnych, zakresu praw majątkowych oraz roszczeń wchodzących w skład spadku po generale, ich rzeczywistej, rynkowej wartości oraz możliwości ich dochodzenia przed sądami bądź organami administracji publicznej. Na skutek oszukańczych działań podjętych przez podejrzanych pokrzywdzeni doznali szkody w łącznej wysokości 27 milionów 31 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Adwokatowi Robertowi N. prokurator zarzuca także udzielenie warszawskiemu urzędnikowi Jakubowi R. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Została ona udzielona w zamian za niedopełnienie obowiązków oraz zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań podległych mu komórek urzędu, a następnie wydanie korzystnych decyzji dotyczących określonych nieruchomości położonych w centrum Warszawy na rzecz określonych osób. Takie bezprawne działania urzędnika spowodowały szkodę w mieniu Warszawy w kwocie 62 milionów 520 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 229 par. 3 i 4 kodeksu karnego. Grozi za nie kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Robert N. podejrzany jest także o podrobienie dokumentu pełnomocnictwa w celu użycia go jako autentycznego, a następnie przekazanie go innemu adwokatowi – podejrzanej Alinie D, która posłużyła się nim w postępowaniu spadkowym przed jednym z warszawskich sądów. Za przestępstwo z art. 270 par. 1 kodeksu karnego grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jakuba R. podejrzany jest o przyjęcie od adwokata Roberta N. korzyści majątkowej w wysokości 2 milionów 500 tysięcy złotych. Za przestępstwo to, z art. 228 par. 3 i 5 kodeksu karnego, grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Jest on także podejrzany o dokonanie takiego samego oszustwa jak podejrzany adwokat Robert N., które zostało popełnione na szkodę spadkobierców po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie.

Rodzice byłego warszawskiego urzędnika – Wojciech R. i Alina D. podejrzani są o dokonanie wspólnie z pozostałymi podejrzanymi oszustwa na szkodę spadkobierców po polskim generale, którzy zostali pokrzywdzeni na łączną kwotę 27 milionów 31 tysięcy złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo prokurator zarzuca Alinie D., że działając wspólnie z podejrzanym Robertem N., jako adwokat i pełnomocnik procesowy jednej ze spadkobierczyń, w postępowaniu spadkowym przedłożyła w warszawskim sądzie pełnomocnictwo, które wcześniej zostało podrobione przez Roberta N. Za to przestępstwo, z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, grozi jej kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzut oszustwa wielkiej wartości popełnionego na szkodę spadkobierczyni po polskim generale, który na skutek działań wojennych znalazł się w Londynie, został również ogłoszony podejrzanemu Mariuszowi L.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 podejrzanych – Roberta N., Jakuba R., Wojciecha R. i Aliny D.

Wobec podejrzanego Mariusza L. prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w tej sprawie, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych.
(źródło: Prokuratura Krajowa)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *