Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej

11 grudnia 2014 r. w siedzibie PAIiIZ w Warszawie odbyła się prezentacja IV edycji raportu „Rynek B+R+I w Polsce – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw”.

W spotkaniu udział wzięli:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki  Grażyna Henclewska.

podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska. Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska.
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Sławomir Majman -prezes PAIiIZ

Sławomir Majman -prezes PAIiIZ, Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Sławomir Majman -prezes PAIiIZ,
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Szewczyk Z-ca Dyrektora Departament Promocji Gospodarczej PAIiIZ,

Andrzej Szewczyk Z-ca Dyrektora Departament Promocji Gospodarczej PAIiIZ Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Andrzej Szewczyk Z-ca Dyrektora Departament Promocji Gospodarczej PAIiIZ
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Michał Gwizda – Partner w Crido Taxand

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Michał Gwizda – Partner w Crido Taxand
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Zbigniew Palenica – Członek  Zarządu  Solaris Bus & Coach SA

Zbigniew Palenica - Członek  Zarządu  Solaris Bus & Coach SA Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Zbigniew Palenica – Członek Zarządu Solaris Bus & Coach SA
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Łukasz Małecki Kierownik Zespołu, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, MIR

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Bogusława Mazurek, Manager w Crido Taxand – wspòłautorka raportu

Bogusława Mazurek, Manager w Crido Taxand Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Bogusława Mazurek, Manager w Crido Taxand
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Głównym tematem konferencji była współpraca biznesu z nauką oraz rozbudowa innowacji.

Szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój współpracy biznesu z nauką, m.in. w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych – powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki  Grażyna Henclewska. – Coraz większy nacisk kładziony na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie operacji międzynarodowych przekłada na się na zdobycie wiedzy i doświadczenia – oceniła.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

Projekty z sektora B+R są na 3 miejscu wśród projektów prowadzonych przez PAIiIZ. Aktualnie Agencja obsługuje 14 projektów o wartości ponad 57 mln euro które w przyszłości mogą utworzyć ponad 1700 miejsc pracy – poinformowal Sławomir Majman -prezes PAIiIZ.

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Sławomir Majman -prezes PAIiIZ Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Sławomir Majman -prezes PAIiIZ
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej fot. ŚWIECZAK

Waldemar Razik, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji Simplito‏
Znaczenie sektora B+R+I w nowej perspektywie finansowej
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *