Archives

Categories

Konin GT-1 Wiercenie otworu na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie do głębokości 2 660 m

Beneficjent NFOŚiGW: Geotermia Konin Sp. z o.o. Prezentacja przedsięwzięcia pn. „Udostępnienie zasobów wód termalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie, do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych” Przedstawiciel beneficjenta: Prezes Zarządu Tadeusz Neczyński Prezentacja dotycząca etapów przygotowania budowy Read more ›

Plugin by:aaM