Archives

Categories

Konferencja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”, Wystąpienie JM Rektora UKSW w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego Wystąpienie Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Read more ›

Plugin by:aaM