25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji

4 lipca 2014r.posłowie X kadencji spotkali się na sali plenarnej by uczcić wydarzenie – pierwsze posiedzenie Sejmu 4 lipca 1898r po pierwszych częściowo wolnych wyborach do Parlamentu, które odbyły się miesiąc wcześniej. Uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia inauguracji Sejmu kontraktowego otworzył marszałek senior Józef Zych w obecności marszałek Ewy Kopacz.

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji fot. ŚWIECZAK

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji
fot. ŚWIECZAK

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji fot. ŚWIECZAK

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji
fot. ŚWIECZAK

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji fot. ŚWIECZAK

25-lecie inauguracji Sejmu X kadencji
fot. ŚWIECZAK

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych posłów Sejmu X kadencji oraz prezentacji archiwalnego nagrania z pierwszego posiedzenia Sejmu kontraktowego.

– Patrząc z perspektywy ćwierćwiecza z uznaniem należy przyznać, że Sejm X kadencji dobrze odczytał wolę większości obywateli – powiedziała marszałek Ewa Kopacz podczas uroczystego spotkania z okazji inauguracji Sejmu kontraktowego. Podkreśliła też, że Sejm X kadencji m.in. uchwalił pakiet ustaw reformujących gospodarkę oraz gwarantujących wolności obywatelskie, a także przywrócił w obowiązującej wówczas Konstytucji nazwę Rzeczypospolita Polska. – To ten Sejm rozwiązał się przed upływem kadencji, torując drogę do pierwszych wolnych wyborów – podkreśliła marszałek. – Dobrze się stało, że Wy, Panie i Panowie posłowie potrafiliście porzucić stary porządek, by służyć najważniejszej sprawie – potwierdzeniu wolności Polaków – dodała Ewa Kopacz.

– (…) Sejm X kadencji był Sejmem przełomu, który otworzył Polsce drogę w zakresie praworządności i sprawiedliwości – powiedział marszałek Józef Zych. – Wiem, że wtedy wspólnie wnieśliśmy ogromny wkład w to co się stało (…) a był to czas kiedy poszukiwaliśmy porozumienia, rozwiązania najlepszego dla Polski – podkreślił Józef Zych. Marszałek mówił także, że bezkrwawa zmiana w gospodarce oraz polityce przeprowadzona była dzięki powszechnemu zrozumieniu wszystkich posłów X kadencji. – Trzeba było przygotować się do zmian, których oczekiwał kraj i my – dodał. – Możemy być dumni z tego, co w X kadencji zrobiliśmy dla Polski i jakie podwaliny pozostawiliśmy po sobie – podsumował marszałek Zych.

Podczas spotkania głos zabrali także inni posłowie X kadencji: Anna Bańkowska, Andrzej Bratkowski, Jerzy Dyner, Mieczysław Gil, Barbara Labuda, Teresa Liszcz, Jerzy Osiatyński, Waldemar Pawlak, Jan Rzymełka, Izabella Sierakowska oraz Franciszek Stefaniuk. Posłowie wspominali nie tylko posiedzenie inauguracyjne, ale także pracę w Sejmie X kadencji m.in. posiedzenia plenarne i komisyjne do wczesnych godzin porannych oraz atmosferę w kuluarach i tych którzy odeszli. Podkreślali także zmiany jakie w ciągu 25 lat zaszły w Polsce oraz budynkach przy ul. Wiejskiej.

25 lat temu Sejm X kadencji na posiedzeniu inauguracyjnym m.in. zdecydował o składzie prezydium a posłowie złożyli ślubowania. Na marszałka Sejmu został wybrany Mikołaj Kozakiewicz. Posłowie X kadencji otrzymali mandat wyborczy w pierwszych częściowo wolnych wyborach, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Sejm kontraktowy uchwalił 247 ustaw i 164 uchwał. (żródło:sejm.gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *