Nowa dzielnica Warszawy – Wisła

6 lipca 2014r dbyła się konferencja prasowa  poświęcona pracom rewitalizacyjnym i inwestycyjnym na odcinku warszawskiej Wisły. Spotkanie odbyło się w kawiarni Plażowej (pawilon plażowy, przy moście Poniatowskiego).

O planach dotyczących zagospodarowania nabrzeży królowej polskich rzek opowiadali:

Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

Marek Piwowarski – pełnomocnikowi Prezydent m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły

Nowa dzielnica Warszawy – Wisła fot: ŚWIECZAK

Nowa dzielnica Warszawy – Wisła
fot: ŚWIECZAK

Brzegi warszawskiej Wisły odradzają się po przejściu fali wezbraniowej. Nad stołeczny odcinek królowej polskich rzek powróciły popularne ogródki sezonowe, a zanieczyszczone plaże i fragmenty ścieżek zostały odtworzone.

Bardzo się cieszę widokiem setek warszawiaków wypoczywających na nadwiślańskich brzegach. To dowód, że działania zmierzające do odwrócenia miasta ku Wiśle powiodły się. Dotychczasowe działania pozwoliły na rewitalizację znacznych obszarów nabrzeży, jednakże wiele jeszcze przed nami. Nowe projekty inwestycyjne i rewitalizacyjne nad królową polskich rzek na lata 2014-2020 określiliśmy mianem Dzielnicy Wisła. W najbliższym czasie planujemy kolejne inwestycje, które pozwolą utwierdzić mieszkańców i turystów, że Wisła i jej brzegi są właśnie dla nich – powiedziała podczas konferencji Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Wraz z powrotem życia nad Wisłę rozpoczyna się drugi etap rewitalizacji Wisły warszawskiej. Kontynuowany będzie proces, który w latach 2008-2014 odmienił obraz rzeki. Tysiące warszawiaków korzysta zarówno w sezonie letnim, jak i zimą, z dotychczas wyludnionych brzegów.

Sukces rewitalizacji Wisły mierzony obecnością warszawiaków nad wodą skłania ku refleksji nad dalszym procesem przebudowy nabrzeży rzeki. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz kontynuować proces rewitalizacji przygotowano założenia do planu działań i inwestycji na lata 2014-2020 pod nazwą Dzielnica Wisła.

Nowa dzielnica Warszawy – Wisła fot: ŚWIECZAK

Nowa dzielnica Warszawy – Wisła
fot: ŚWIECZAK

Do podstawowych zamierzeń przyszłych działań należą:
Wisła bezpieczna – program inwestycyjny ochrony przed powodzią, w szczególności przejęcie przez Warszawę wszystkich wałów przeciwpowodziowych oraz modernizacja wybranych najważniejszych obwałowań, a także urządzeń ochrony przed powodzią m.in. na wysokości miejskiego zoo w ciągu ulicy Wybrzeże Helskie;
Wisła dostępna – inwestycje służące poprawie dostępności pieszej i rowerowej do brzegów Wisły – wzdłuż wszystkich dzielnic w szczególności na praskim brzegu aż do Jabłonnej;
Wisła przyjazna – poprawa standardu oferty rekreacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sanitarnej nad Wisłą, oświetlenia bulwarów i ścieżek oraz iluminacji miasta, a także stworzenie nowych powszechnych ofert spędzania czasu nad rzeką w formie m.in. otwartych kąpielisk;
Wisła żeglowna – rozwój bazy dla uprawiania rekreacji i sportów wodnych oraz rozwój usług i infrastruktury żeglugowej, budowę nowych przystani i szlaków komunikacji rzecznej w tym np. przywrócenie tradycji żeglugi na Młociny;
Wisła naturalna – kontynuacja programu ochrony ptaków nad Wisłą oraz realizacja nowych projektów z zakresu ochrony przyrody w tym np. restytucja naturalnych łąk zalewowych Wisły;
Wisła – największa przestrzeń publiczna Warszawy – odbudowa wartości historycznych przestrzeni i tworzenie nowych reprezentacyjnych obszarów publicznych i infrastruktury kultury – atrakcyjnych dla turystów i mieszkańców w tym m.in. drugi etap przebudowy bulwarów Wisły.

Priorytety te zostały przełożone na konkretne zadania inwestycyjne, na które nakłady w latach 2014-2020 będą wynosiły ponad 155 mln zł. Wśród przedsięwzięć Dzielnicy Wisła znalazły się m.in.:
Przebudowa Osi Stanisławowskiej;
Przebudowa pochylni dawnej stoczni remontowej (Port Czerniakowski);
Budowa ośrodka wodniackiego Przystań Warszawa (Port Czerniakowski);
Budowa kładki pieszej nad Portem Czerniakowskim;
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego przez stację pomp MPWiK;
Przebudowa Bulwarów Wiślanych – etap 2;
Budowa sanitariatów samoobsługowych nad Wisłą;
Budowa oraz przebudowa istniejącego oświetlenia bulwaru Wisły (Cypel Czerniakowski);
Budowa przystani wraz z uruchomieniem rejsów na Młociny
Remont murków przeciwpowodziowych
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na odcinku od Pałacu Brühla do ul. Prozy
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego w Łomiankach;
Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego w Konstancinie-Jeziornej;
Przebudowa lewobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych Wisły (wał siekierkowski, śródmiejski, młociński oraz mury oporowe na odcinku śródmiejskim);
Przebudowa prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych Wisły (wał miedzeszyński, średnicowy, mury oporowe oraz wał średnicowy i rajszewski);
Adaptacja kładki odpopielania na most pieszo-rowerowy nad kanałem Portu Żerańskiego;
Remont i przebudowa prawobrzeżnych tam poprzecznych i podłużnych (12 obiektów);
Remont zejść i dróg na wale rajszewskim;
Budowa promenady na trakcie nadwiślańskim – wybrzeże Puckie;
Budowa kąpieliska w formie basenu pływackiego;
Budowa pawilonu edukacyjnego „Life”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *