Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

 

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny zbadał w czwartek (3 grudnia) przyjętą w czerwcu ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która była podstawą wyboru w październiku przez poprzedni Sejm pięciu sędziów, których nie zaprzysiągł prezydent Andrzej Duda.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

TK obradował w składzie pięciu sędziów, pod przewodnictwem sędzi Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz; sprawozdawcami byli Leon Kieres i Marek Zubik.

Trybunał Konstytucyjny orzekł:

– wybór sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.

– Wybór sędziów w miejsce tych, którym kadencja skończyła się w grudniu niezgodny z konstytucją.

– Niezwłoczne odebranie ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego TK jest obowiązkiem głowy państwa – wskazał sędzia TK Marek Zubik w uzasadnieniu dzisiejszego wyroku dotyczącego ustawy o TK. Wskazał też, że osoba wybrana przez Sejm jest sędzią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Marek Zubik Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Marek Zubik
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

– Nie ulega wątpliwości, że na gruncie konstytucji odebranie ślubowania od nowo wybranego przez Sejm sędziego jest konstytucyjnym obowiązkiem głowy państwa. Właśnie z faktu, że ustawa nie określa żadnego terminu, w którym ma dojść do odebrania ślubowania, oznacza, co jest podstawą europejskiej kultury prawnej, że taki obowiązek należy zrealizować niezwłocznie – podkreślił Zubik.

Leon Kieres Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Leon Kieres
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Borys Budka Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Borys Budka
Poseł
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Jak powiedział przedstawiciel wnioskodawców poseł PO Borys Budka, tylko TK – a nie prezydent lub parlamentarna większość – może rozstrzygnąć, czy październikowy wybór sędziów był zgodny z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Marek Ast Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Marek Ast
Poseł
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Leon Kieres – sprawozdawca
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel
Marek Zubik – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego, Rady Ministrów i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) z art. 2 i art. 197 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 12 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

3) art. 12 ust. 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji,

4) art. 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, ze zm.) z art. 194 ust. 1 Konstytucji,

5) art. 19 ust. 2 i art. 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji,

6) art. 19 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

7) art. 21 ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 194 ust. 1 Konstytucji,

8) art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji,

9) art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 191 ust. 1 i art. 193 Konstytucji,

10) art. 137 w związku z art. 19 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

11) art. 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 62 ust. 1 Konstytucji,

12) art. 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 194 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 197 Konstytucji.

2. Art. 12 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

3. Art. 12 ust. 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji.

4. Art. 19 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 197 Konstytucji.

5. Art. 21 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.

6. Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 196 Konstytucji.

7. Art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 191 ust. 1 i art. 193 Konstytucji.

8. Art. 137 ustawy powołanej w punkcie 1:

a) jest zgodny z art. 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 62 ust. 1 i art. 197 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji,

c) w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Leon Kieres
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

Borys Budka Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Borys Budka
Poseł
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Adam Bodnar Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego fot. ŚWIECZAK

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, dotyczący wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
fot. ŚWIECZAK

Zobacz:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3.12 opublikowano w Dzienniku Ustaw

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *