III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Otwarcie Konferencji

Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowane

Rozwój gospodarczy a walor priorytetu gospodarki innowacyjnej w kontekście medycyny personalizowanej.

Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (TBC)
Rola medycyny personalizowanej w polskim systemie ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
Wprowadzenie do medycyny personalizowanej.

Dr hab. n. med. Dariusz Śladowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rola i miejsce medycyny personalizowanej w onkologii.

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytut
Aspekty polityki w zakresie medycyny personalizowanej w Europie.

Dr hab. n. med. Dariusz Śladowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Rola i miejsce medycyny personalizowanej w onkologii.

Enrica Alteri, European Medicines Agency (TBC)
Aspekty prawne terapii personalizowanej w Polsce.

Dr Mateusz Mądry, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki oraz Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Moderator: Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia
Medycyna personalizowana w Europie oczami pacjentów – osiągnięcia i wyzwania.

Prof. Francesco De Lorenzo, Prezes Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (TBC)
Personalizacja leczenia poprzez nie-lekowe technologie medyczne – studium przypadku.

Fabrice Denis, MD, PhD, Institut Inter-regional de Cancerologie Jean Bernard, Le Mans, Francja (TBC)
Perspektywa personalizacji opieki i leczenia chorych w Polsce. Panel dyskusyjny moderowany przez Ewę Borek, Prezes Fundacji My Pacjenci.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Centrum Onkologii-Instytut, Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Krajowy konsultant w dziedzinie genetyki klinicznej

Moderator: Wojciech Wiśniewski, Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia

Panel dyskusyjny z udziałem:
· Dr n. prawnych Marek Woch, Narodowy Fundusz Zdrowia
· Marcin Węgrzyniak, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
· Dr Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
· Beata Amroziewicz, Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Szymon Chrostowski, w imieniu Zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Medycyna personalizowana w Europie oczami pacjentów – osiągnięcia i wyzwania.

Prof. dr n. med. Dragan Primorac, Profesor akademii medycznych w Chorwacji (w miastach Split, Osijek i Rijeka), Członek Międzynarodowej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Panel dyskusyjny z udziałem:

Prof. nadzw. dr n. med. Marcin Czech, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Dr n. med. Tomasz Bochenek, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Bromber, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Denis Horgan, BCL, LLM, MSC, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Prof. nadzw. dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Prof. Richard Bayliss, BA, PhD, School of Molecular and Cellular Biology, University of Leeds, UK

Wywiady:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *