Komisja Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588).
1. Opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:
a) części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
– dochody i wydatki;
b) części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
– dochody i wydatki;
c) części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
– dochody i wydatki;
d) części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
– dochody i wydatki;
e) części budżetowej 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
– dochody i wydatki;
f) części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
– dochody i wydatki,
– dotacje celowe;
g) części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
– dochody i wydatki;
h) części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
i) części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
– dochody i wydatki;
j) części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe;
k) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 62, 66 i 82;
l) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 755 – Wymiar sprawiedliwości:
– dochody i wydatki;
ł) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
m) dotacjach podmiotowych;
n) instytucjach gospodarki budżetowej:
– Centrum Zakupów dla Sądownictwa,
– Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast”,
– Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Baltica”,
– Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania”,
– Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,
– Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia”;
o) państwowych funduszach celowych:
– Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
– Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
– referuje i koreferuje poseł Zofia Czernow.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *