Komisja Kultury i Środków Przekazu o wykonaniu budżetu za rok 2016

Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu o:
a) części budżetowej 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
– dochody i wydatki;
b) części budżetowej 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe i celowe;
c) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 90 i 93;
d) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
e) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
f) dotacjach podmiotowych;
g) programach wieloletnich w układzie zadaniowym;
h) państwowym funduszu celowym – Funduszu Promocji Kultury;
i) państwowych osobach prawnych:
– Polski Instytut Sztuki Filmowej,
– Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
– referuje – przedstawiciel Komisji Kultury i Środków Przekazu poseł Elżbieta Kruk,
– koreferuje – poseł Iwona Michałek.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *