Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

dr Karol Wojciechowski
Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

dr Karol Wojciechowski
Ochrona interesu publicznego a lobbing – propozycje Johna F. Kennedy’ego

dr hab. Ryszard Piotrowski
W poszukiwaniu dobrego systemu rządów – doświadczenia prezydentury Johna F. Kennedy’ego

prof. dr hab. Ewa Łętowska
Ochrona konsumentów – według Johna F. Kennedy’ego

dr Filip Ludwin
Prawo do ochrony zdrowia a równouprawnienie

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym”
Fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. Witold Orłowski
Polityka gospodarcza w czasach kryzysu: lekcje z czasów Johna F. Kennedy’ego

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. Uczelni Łazarskiego
John F. Kennedy na Krzywej Laffera

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Przydatność myśli ekonomicznej czasów Johna F. Kennedy’ego w zrozumieniu obecnych dylematów gospodarki amerykańskiej i polskiej

prof. dr hab. Adam Bosiacki
John F. Kennedy a kwestia komunizmu i stosunki z Rosją

dr hab. Zbigniew Lewicki, prof. UKSW
Prezydent Stanów Zjednoczonych a przywódcy niezjednoczonej Europy

dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW
Stany Zjednoczone w kosmosie

Wywiady:

prof. dr hab. Adam Bosiacki, Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW

dr hab. Ryszard Piotrowski

dr Karol Wojciechowski

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. Uczelni Łazarskiego

prof. dr hab. Witold Orłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *