Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” odbyła się w dniach 18-19 stycznia 2016 r. Organizatorem była Krajowa Rada Sądownictwa – konstytucyjny organ stojący na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

sędzia SO Krzysztof Wojtaszek, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Niezawisłość wszystkich sędziów to fundament ochrony praw i wolności obywateli, do których należy także rozpatrzenie każdej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. To gwarantuje zapis art. 45 Konstytucji RP i Europejska Konwencja Praw Człowieka. Dlatego tak niepokojące są jakiekolwiek próby ograniczania niezależności sądów w tym także sądu konstytucyjnego, co może doprowadzić do podważenia zasady podziału władz oraz istoty niezawisłego sądownictwa. O tego typu zagrożeniach trzeba dyskutować i czerpać z doświadczeń sądownictwa w innych krajach.

W wydarzeniu tym udział wzięli nie tylko polscy sędziowie i eksperci o uznanym dorobku zawodowym i niekwestionowanym autorytecie, ale także goście z zagranicy na czele z prof. dr Gerhartem Holzingerem – Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Austrii, Lordem Geoffreyem Vosem Przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) i Orlando Afonso, byłym Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów (MEDEL) i Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE).

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

sędzia SR Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

sędzia SR Sławomir Pałka,
członek Krajowej Rady Sądownictwa
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

 sędzia SO Krzysztof Wojtaszek, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

sędzia SO Krzysztof Wojtaszek, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Opinie CCJE – sędzia SR dr Grzegorz Borkowski, Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

sędzia SR dr Grzegorz Borkowski, Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

sędzia SR dr Grzegorz Borkowski,
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sędziów nt. niezawisłości sądownictwa – dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

dr hab. Anna Machnikowska,
prof. UG
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Niezależność sądownictwa a działania organizacji obywatelskich – Grzegorz Wiaderek

Grzegorz Wiaderek Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Grzegorz Wiaderek
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Grzegorz Wiaderek
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

dr hab. Anna Machnikowska,
prof. UG
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

sędzia SR dr Grzegorz Borkowski, Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

sędzia SR dr Grzegorz Borkowski,
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Prof.dr hab. Andrzej Mączyński Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Prof.dr hab. Andrzej Mączyński
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Jerzy Stępień,
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

wywiad z Prof.dr hab. Andrzejem Mączyńskim

Prof.dr hab. Andrzej Mączyński Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

Prof.dr hab. Andrzej Mączyński
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

wywiad z dr hab.Ryszardem Piotrowskim

dr hab.Ryszard Piotrowski Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” fot. ŚWIECZAK

dr hab.Ryszard Piotrowski
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *