Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa było organizatorem konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”, która odbyła się w 14 czerwca 2017 r. w hotelu Marriott Warszawie.

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. W „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku” wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu kolei dużych prędkości uzupełnionego o tzw. Y do roku 2020.
Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu KDP będzie opierać się na odpowiednich analizach, wynikach prac studialnych oraz uwzględniać możliwości finansowe sfery publicznej. Decyzja w sprawie przystąpienia do budowy nowego systemu KDP powinna zostać podjęta również z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego w kraju, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność.

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Adamczyk,
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

Andrzej Adamczyk,
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Mikołaj Wild,
pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Lotniczego
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Lotniczego

wiceminister Witold Słowik,
Ministerstwo Rozwoju
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

wiceminister Witold Słowik, Ministerstwo Rozwoju

Bogdan Rzońca, Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury

Ignacy Góra,
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Przedstawienie wyników przeprowadzonych prac studialnych w zakresie realizacji KDP w Polsce
Włodzimierz Żmuda Członek Zarządu PKP PLK SA ds. rozwoju i przygotowania inwestycji

Włodzimierz Żmuda
Członek Zarządu PKP PLK SA ds. rozwoju i przygotowania inwestycji
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Omówienie koncepcji linii KDP w kontekście międzynarodowym
dr inż. Andrzej Massel Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa

dr inż. Andrzej Massel
Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu w kontekście rozwoju sieci Kolei Dużych Prędkości
prof. dr hab. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Andrzej Szarata,
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Potencjalne źródła finansowania budowy KDP w Polsce
Zapewnienie taboru kolejowego do obsługi KDP – szansa dla polskich producentów (Luxtorpeda 2.0)
Wiceminister Witold Słowik, Ministerstwo Rozwoju

Wiceminister Witold Słowik,
Ministerstwo Rozwoju
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zagadnienia zgodności technicznej w związku z budową KDP
Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

11 Koncepcja obsługi pasażerskich przewozów między aglomeracyjnych i regionalnych z wykorzystaniem linii KDP
dr inż. Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Wpływ realizacji projektu KDP na firmy działające w branży kolejowej
Marita Szustak Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Omówienie potencjału polskiej nauki w zakresie wdrażania projektu Kolei Dużych Prędkości
Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji w Transporcie Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński Kierownik Zakładu
Elektroniki i Diagnostyki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pan dr inż. Artur Rojek Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa

Debata końcowa – opinia branży kolejowej na temat możliwości uruchomienia KDP w Polsce
– Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu w MIB
– Marita Szustak Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Marita Szustak
Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce
fot. ŚWIECZAK


Wkrótce będzie więcej zdjęć i filmów w tym wpisie, zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *