Pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskich

Pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskich.
W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem ministra Patryka Jakiego. Podczas posiedzenia Komisja postanowiła o wszczęciu pierwszych czynności sprawdzających i postępowań rozpoznawczych.
Celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie, czy istnieje prawdopodobieństwo, że w toku postępowania reprywatyzacyjnego dotyczącego konkretnej nieruchomości doszło do naruszenia prawa. Komisja wszczęła czynności sprawdzające w odniesieniu do bulwersującej sprawy Nabielaka 9.
Na wniosek ministra Patryka Jakiego Komisja postanowiła także wszcząć postępowanie rozpoznawcze w siedmiu sprawach, co do których wcześniej na posiedzeniu przeprowadzono czynności sprawdzające w oparciu o analizy, jakie wykonał Departament Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zostały przygotowane na podstawie dokumentów pozyskanych z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prokuratury.
Postępowanie rozpoznawcze wszczęto w odniesieniu do następujących nieruchomości:
1. Twarda 8
2. Twarda 10
3. d. Sienna 29 (plac Defilad)
4. d. Zielna 7/Złota 17 (plac Defilad)
5. d. Chmielna 50 (plac Defilad)
6. d. Złota 19 (plac Defilad)
7. Noakowskiego 16

Na podstawie art. 23 ustawy o Komisji Weryfikacyjnej na wniosek Przewodniczącego Komisja postanowiła o ustanowieniu zabezpieczenia poprzez dokonanie adekwatnych wpisów do ksiąg wieczystych wspomnianych nieruchomości, tak by nie stały się przedmiotem obrotu do czasu wydania decyzji. Na podstawie art. 26 ustawy o Komisji poinformowano także Miasto Stołeczne Warszawa oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze o wszczęciu postępowań rozpoznawczych. Zgodnie z ustawą toczące się tam, lub przed innymi organami, postępowania odnoszące się do wymienionych nieruchomości podlegają zawieszeniu.
Przewodniczący Patryk Jaki zarządził przeprowadzenie rozprawy (jawnej i dostępnej dla mediów) w dniach 27-29 czerwca 2017r. w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ulicy Twardej 8 oraz nieruchomości położonej przy ulicy Twardej 10.
Na rozprawę zostaną wezwane strony: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz oraz pan Maciej M. – beneficjent decyzji o użytkowaniu wieczystym. Wezwani zostaną także świadkowie:
1. Tomasz Ż. – kurator dla nieobecnych,
2. Edith S.– potencjalna spadkobierczyni nie uwzględniona w decyzji,
3. Grażyna K.-B. – kurator spadku nieobjętego,
4. Marcin Bajko –b. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami,
5. Gertruda Jakubczyk-Furman – urzędnik m.st. Warszawy zaangażowana w wydawanie decyzji,
6. Andrzej M. (pełnomocnik Macieja M.),
7. Jerzy Mrygoń – b. p.o. Zastępcy Biura Gospodarki Nieruchomościami, zaangażowany w wydawanie decyzji.

Komisja podjęła także uchwałę o zwróceniu się do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy o wydanie dokumentacji spraw reprywatyzacyjnych. Oczekuje także na opracowane zgłoszenia propozycji nieruchomości od Rady Społecznej.

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *