Szerokopasmowa Polska 2020-konferencja prasowa

Minister Anna Streżyńska w trakcie spotkania mówiła o tym, że regionalne sieci szerokopasmowe zostały wybudowane, a cały zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie. Przypomniała, że w ramach 14 projektów zrealizowano 29 345,87 km sieci, przy czym do tej pory powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych), które będą mogły być wykorzystane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w projektowaniu sieci, w tym powstających w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 3,24 mld zł.
Szefowa MC mówiła, że w sumie na realizację projektów, dotyczących utworzenia infrastruktury Internetu szerokopasmowego w Polsce, przeznaczono w ramach perspektywy 2007-2013 ogółem ponad 4,5 mld zł w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Anna Streżyńska zwróciła uwagę na to, że było to możliwe m.in. dzięki samorządom wojewódzkim i przedsiębiorcom realizującym te projekty, wykonawcom i podwykonawcom, administracji publicznej i wszystkim zaangażowanym w ten ogromny proces inwestycyjny. „To był wielki wysiłek nas wszystkich, dlatego też składam serdeczne podziękowania, ale to jeszcze na razie sukces połowiczny.” – podkreśliła.

Szerokopasmowa Polska 2020-konferencja prasowa fot. ŚWIECZAK

Szerokopasmowa Polska 2020-konferencja prasowa
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *