Waszczykowski ws. polityki zagranicznej, wystąpienie w sejmie

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawia w Sejmie Informację na temat założeń polskiej polityki zagranicznej w 2016 r. Oprócz posłów wystąpieniu szefa MSZ przysłuchują się prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i członkowie Rady Ministrów. Na sali plenarnej są też obecni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce.
Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 4 września 1997 r. (art. 32), każdego roku minister spraw zagranicznych opracowuje, uzgadnia i przekazuje do rozpatrzenia Radzie Ministrów dokument określający kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Polski. Materiał wyznaczający priorytety polskiej dyplomacji, przyjęty przez rząd, jest podstawą wystąpienia szefa MSZ przed Sejmem.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że jako przedstawiciel rządu mogę przedstawić informację nt. zadań polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku – rozpoczyna swoje wystąpienie Minister Spraw Zagranicznych Witold WASZCZYKOWSKI.

– Wydawało się, że po wejściu do UE i NATO jesteśmy całkowicie bezpieczni. Nie wystarczy jednak być członkiem danej organizacji, ale trzeba także uczestniczyć w kształtowaniu jej polityki. Chcemy osiągnąć cele, prowadząc odważną politykę zagraniczną. Będziemy dążyć do zakorzenienia naszej polityki w instytucjach, będziemy działać w duchu dewizy prezydenta Dudy: „pokój poprzez prawo, siła prawa ponad prawem siły”.
– Najwięcej niepokoju budzi bezpieczeństwo. Od kilku lat dramatycznie pogarsza się sytuacja na wschód od Polski. Instytucje powołane do rozładowywania konfliktów przez dialog są pomijane. Najwięcej obaw budzi polityka naszego wielkiego sąsiada na wschodzie; nowa strategia Rosji dopuszcza użycia siły przy realizacji swoich interesów. Ilustracją tej logiki jest interwencja Rosji na Ukrainie. Rosja chce poszerzyć swoje strefy wpływów. Jest to polityka wsparta rozbudową rosyjskiego potencjału militarnego – opowiada Waszczykowski.

– Priorytetem polskiego rządu będzie zapewnienie Polakom bezpieczeństwa – zapewnia szef MSZ.

– Podstawą naszego bezpieczeństwa pozostaje NATO. Rolą Sojuszu będzie wzmocnienie funkcji odstraszania. Polska dyplomacja będzie aktywnie wspierać NATO, potrzebne jest także zaangażowanie prezydenta Dudy. W najbliższych dniach planowanych jest wiele wizyt Beaty Szydło w najważniejszych stolicach, także mój kalendarz zakłada wiele takich wizyt – zapowiada.

– Naszym celem jest dalszy rozwój współpracy z USA. Rok 2016 to czas przejścia do realizacji rozpoczęcia budowy tarczy antyrakietowej – mówi Witold Waszczykowski.

– Chcemy wspierać suwerenność Ukrainy. Stabilne państwo ukraińskie jest ważnym elementem bezpieczeństwa Europy. W ciągu ostatnich dwóch lat niepodległość naszego sąsiada została poddana dotkliwej próbie. Proeuropejskie reformy potrzebują wsparcia Polski i Europy.

– Będziemy utrzymywać dialog z najważniejszymi partnerami w UE. Przede wszystkim z Wielką Brytanią, z którą wiele nas łączy. Wspólna percepcja problemów europejskich została potwierdzona m.in. w trakcie mojej wizyty w Zjednoczonym Królestwie – mówi Witold Waszczykowski.

– Będziemy pielęgnować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najmocniejszym partnerem gospodarczym. Bardzo wiele nas łączy, ale jest też okazja do małego remanentu. Nasze stosunki będą jeszcze lepsze, jeśli będzie im towarzyszyć pełna szczeroś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *