Categories

Archive

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich po raz ostatni przemawia w Sejmie. Przedstawiał informację o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela w 2020 roku.Plugin by:aaM