Categories

Archive

Kongres „Polska Wielki Projekt”

10-12 czerwca 2016 r. odbywa się szósta edycja Kongresu „Polska Wielki Projekt”. Organizatorem jest Fundacja Polska Wielki Projekt we współpracy z Instytutem Inicjatyw Publicznych, Ośrodkiem Myśli Politycznej, Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczypospolitej, Młodzi dla Polski. Współorganizatorem Dnia Gospodarczego była Agencja Rozwoju Read more ›

Konferencja naukowa SGH – Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw

Konferencja naukowa SGH „Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne.”odbyła się w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 19 lutego 2016 r. Zorganizowana przez  Instytut Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej.    

KUBA VS USA – EWOLUCJA, CZY REWOLUCJA?

23 lutego 2015r w auli SGH odbyło się spotkanie z cyklu Światowych Poniedziałków organizowane przez Studenckie Koło Spraw Zagranicznych SGH. Tematem była Kuba, USA i relacje łączące te kraje. Prelegenci odpowiadali na następujące pytania: – W jakim stanie społeczno-gospodarczym znajduje się obecnie Read more ›

Plugin by:aaM