Uroczysta inauguracja perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

W czwartek 26 lutego 2015r w Centrum Nauki Kopernik odbyła się  uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

W inauguracji uczestniczyli: Premier Ewa Kopacz
minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak,
komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu,
komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska
oraz marszałkowie województw.

Uroczystość otwarcia Perspektywy Finansowej 2014-2020 w Warszawie rozpoczęła się wystąpieniem premier Ewy Kopacz. – Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia – mówiła premier Ewa Kopacz.

Uroczysta inauguracja perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 fot. ŚWIECZAK

Uroczysta inauguracja perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
fot. ŚWIECZAK

Dziś, gdy oficjalnie startujemy z kolejnymi środkami europejskimi, mamy jeden prosty, ale ambitny cel. Rekordowe fundusze europejskie mają pozwolić nam na kolejny skok cywilizacyjny. Żeby tak się stało, każdą złotówkę – powtórzę – każdą złotówkę z tych 500 miliardów  zainwestujemy w przemyślany sposób” – powiedziała.

Uroczysta inauguracja perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 fot. ŚWIECZAK

Uroczysta inauguracja perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
fot. ŚWIECZAK

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu wręczyła minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak Umowę Partnerstwa. To najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy.

Pobierz dokument: Umowa Partnerstwa

Najważniejszym aktem prawnym, który zapewni ramy prawne po stronie polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa jest ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 11 lipca 2014 r. dokument został uchwalony przez Sejm RP, w życie wszedł 13 września 2014 r.

Decyzje pozwalające uruchomić eurofundusze otrzymali wszyscy marszałkowie województw. Oficjalnie uruchomione zostały także programy krajowe, czyli unijne fundusze będące w dyspozycji rządu.

W latach 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013, gdzie dysponowaliśmy kwotą ok. 68 mld euro. W nowej perspektywie wsparcie funduszy UE obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *