Archives

Categories

Konferencja Innowacyjna Gmina

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis Dr inż Monika Kotynia, Dyrektor Pionu Woda, Arcadis Ekologiczne rozwiązania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy. Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy Od rewitalizacji do zrównoważonego rozwoju. Greenersites Międzynarodowy projekt Read more ›

Plugin by:aaM