„Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

W dniu 29 grudnia 2014 r Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk wraz z Koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Pawłem Soroką wystosowali list do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka  w którym zawarli Read more ›

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Kubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Read more ›

Wstęp do monografii konferencyjnej

Wstęp do monografii konferencyjnej  Monografia zawiera teksty referatów i komunikatów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowaną w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie przez Wojskową Akademię Techniczną i Read more ›

Plugin by:aaM