Categories

Archive

Wstęp do monografii konferencyjnej

Wstęp do monografii konferencyjnej  Monografia zawiera teksty referatów i komunikatów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowaną w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie przez Wojskową Akademię Techniczną i Read more ›

Plugin by:aaM