Categories

Archive

Spotkanie podsumowujące prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią Koronawirusa Wywiad z prof. ucz. dr hab. Pawłem Soroka kierownik projektu.Wstęp do monografii konferencyjnej

Wstęp do monografii konferencyjnej  Monografia zawiera teksty referatów i komunikatów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowaną w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie przez Wojskową Akademię Techniczną i Read more ›

Plugin by:aaM