Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych

Premier Ewa Kopacz podczas wizyty 19 sierpnia 2015r. w  Skierdach w nadleśnictwie Jabłonna zapewniła, że nikt w rządzie nie chciał i nie chce prywatyzacji Lasów Państwowych. Przypomniała, że niedawno rząd próbował przeprowadzić nowelizację konstytucji, która wprowadziłaby faktyczny zakaz ich prywatyzacji. Ze względu na brak wystarczającego poparcia w parlamencie, zmiany nie zostały wówczas wprowadzone.

Premier Ewa Kopacz Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych fot. ŚWIECZAK

Premier Ewa Kopacz
Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych
fot. ŚWIECZAK

Premier zapowiedziała w środę, że w przyszłym tygodniu przekazana zostanie nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych. Będzie to wielki sprawdzian dla tych, którzy ponoć dzisiaj walczą o  to, by Lasy Państwowe nie były przekształcane – podkreśliła szefowa rządu. Zaznaczyła, że dzięki spotkaniu i rozmowie z leśnikami, do projektu ustawy zostaną wprowadzone zapisy ułatwiające funkcjonowanie Lasów Państwowych.

Dorota Niedziela Wiceminister środowiska Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych fot. ŚWIECZAK

Dorota Niedziela
Wiceminister środowiska
Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych
fot. ŚWIECZAK

Wiceminister środowiska Dorota Niedziela powiedziała, że w projekcie nowelizacji ustawy będzie zapisane, że Lasy Państwowe są własnością Skarbu Państwa, podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają prywatyzacji.

Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych fot. ŚWIECZAK

Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki
Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych
fot. ŚWIECZAK

Janusz Zaleski Z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych fot. ŚWIECZAK

Janusz Zaleski
Z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *